ایک_فہرست (Show in class hierarchy)

Label (en): single list
Label (ur): ایک فہرست
Comment (en): A list of singles
Comment (ur): اِنفرادی فہرست
Super classes: فہرست

Properties on ایک_فہرست:
Name Label Domain Range Comment