BiologicalDatabase (Show in class hierarchy)

Label (it): database biologico
Label (en): Biological database
Label (pt): Banco de dados biológico
Label (de): Biologische Datenbank
Label (fr): Base de données biologiques
Label (ko): 생물학 데이터베이스
Label (nl): biologische databank
Label (ja): バイオデータベース
Label (el): Βάση Δεδομένων Βιολογικών Χαρακτηριστικών
Comment (el): Διάφορες βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τα βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών. Οι πληροφορίες αυτές συγκροτούνται σε σύνολα βιβλιοθηκών των βασικών δομών των κυττάρων των οργανισμών, όπως οι βιλβιοθήκες νουκλεϊνικών οξέων (genomics) και πρωτεϊνών (proteomics).
Super classes: Database

Properties on BiologicalDatabase:
Name Label Domain Range Comment