BiologicalDatabase (Show in class hierarchy)

Label (de): Biologische Datenbank
Label (el): Βάση Δεδομένων Βιολογικών Χαρακτηριστικών
Label (fr): Base de données biologiques
Label (it): database biologico
Label (ko): 생물학 데이터베이스
Label (nl): biologische databank
Label (pt): Banco de dados biológico
Label (ja): バイオデータベース
Label (en): Biological database
Comment (el): Διάφορες βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τα βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών. Οι πληροφορίες αυτές συγκροτούνται σε σύνολα βιβλιοθηκών των βασικών δομών των κυττάρων των οργανισμών, όπως οι βιλβιοθήκες νουκλεϊνικών οξέων (genomics) και πρωτεϊνών (proteomics).
Super classes: Database

Properties on BiologicalDatabase:
Name Label Domain Range Comment