ClericalOrder (Show in class hierarchy)

Label (ga): ord rialta
Label (it): ordine clericale
Label (en): clerical order
Label (de): klerikaler Orden
Label (es): orden clerical
Label (fr): ordre religieux
Label (nl): kloosterorde
Label (el): κληρική τάξη
Comment (nl): Een kloosterorde is een orde van religieuzen, mannen of vrouwen, die zich verenigd hebben omtrent een gemeenschappelijke geloofsopvatting en kloosterregel waaraan zij gebonden zijn, en op een permanente wijze samenleven binnen één en dezelfde plaatselijke gemeenschap, een klooster of een tempel. Meerdere kloosters van gelijkgezinde religieuzen vormen samen een kloosterorde.
Super classes: ReligiousOrganisation

Properties on ClericalOrder:
Name Label Domain Range Comment