CoalPit (Show in class hierarchy)

Label (en): coal pit
Label (nl): steenkolenmijn
Label (de): Kohlengrube
Comment (en): A coal pit is a place where charcoal is or was extracted
Comment (nl): Een mijn is een plaats waar steenkool wordt of werd gewonnen
Super classes: Mine

Properties on CoalPit:
Name Label Domain Range Comment