Hormone (Show in class hierarchy)

Label (en): Hormone
Label (nl): hormoon
Comment (en): A hormone is any member of a class of signaling molecules produced by glands in multicellular organisms that are transported by the circulatory system to target distant organs to regulate physiology and behaviour.
Comment (nl): Hormonen zijn signaalstoffen die door endocriene klieren via de bloedbaan aan doelcellen of -organen worden afgegeven en fysiologische processen en gedrag reguleren
Super classes: Biomolecule

Properties on Hormone:
Name Label Domain Range Comment
ecNumber (edit) EC number Biomolecule xsd:string
ensembl (edit) ensemble Biomolecule xsd:string
entrezgene (edit) EntrezGene Biomolecule xsd:string
hgncid (edit) HGNCid Biomolecule xsd:string
mgiid (edit) mgiid Biomolecule xsd:string Mouse Genomic Informatics ID
omim (edit) OMIM id Biomolecule xsd:integer
refseqmrna (edit) refseq mRNA Biomolecule xsd:string
refseqprotein (edit) refseq protein Biomolecule xsd:string
symbol (edit) Symbol Biomolecule xsd:string HUGO Gene Symbol
uniprot (edit) UniProt Biomolecule xsd:string