Polysaccharide (Show in class hierarchy)

Label (en): polysaccharide
Label (de): Polysaccharide
Label (nl): polysacharide
Comment (nl): Zijn koolhydraten die zijn opgebouwd uit tien of meer monosacharide-eenheden
Super classes: Biomolecule

Properties on Polysaccharide:
Name Label Domain Range Comment
ecNumber (edit) EC number Biomolecule xsd:string
ensembl (edit) ensemble Biomolecule xsd:string
entrezgene (edit) EntrezGene Biomolecule xsd:string
hgncid (edit) HGNCid Biomolecule xsd:string
mgiid (edit) mgiid Biomolecule xsd:string Mouse Genomic Informatics ID
omim (edit) OMIM id Biomolecule xsd:integer
refseqmrna (edit) refseq mRNA Biomolecule xsd:string
refseqprotein (edit) refseq protein Biomolecule xsd:string
symbol (edit) Symbol Biomolecule xsd:string HUGO Gene Symbol
uniprot (edit) UniProt Biomolecule xsd:string