Sculpture (Show in class hierarchy)

Label (de): Skulptur
Label (el): Γλυπτική
Label (fr): sculpture
Label (it): scultura
Label (nl): beeldhouwwerk
Label (ja): 彫刻
Label (en): Sculpture
Comment (en): Sculpture is three-dimensional artwork created by shaping or combining hard materials, typically stone such as marble, metal, glass, or wood, or plastic materials such as clay, textiles, polymers and softer metals.
Comment (el): Γλυπτική είναι τρισδιάστατο έργο τέχνης το οποίο δημιουργήθηκε από τη διαμόρφωση ή συνδυάζοντας σκληρά υλικά, τυπικώς πέτρα όπως μάρμαρο, μέταλλο, γυαλί, ή ξύλο, ή πλαστικά υλικά όπως άργιλος, υφάσματα, πολυμερή και μαλακότερα μέταλλα.
Comment (nl): Een beeldhouwwerk is een drie-dimensionaal kunstvoorwerp of plastiek, gemaakt van harde materialen zoals steen of metaal. Ook kunnen textiel of kunststoffen erin verwerkt zijn of het hoofdbestanddeel ervan uitmaken.
Super classes: Artwork

Properties on Sculpture:
Name Label Domain Range Comment
dutchArtworkCode (edit) Dutch artwork code Artwork xsd:string
museum (edit) museum Artwork Museum
painter (edit) painter Artwork Person