StormSurge (Show in class hierarchy)

Label (en): storm surge
Label (de): Sturmflut
Label (nl): stormvloed
Comment (nl): Een stormvloed is de grootschalige overstroming van een kustgebied onder invloed van de op elkaar inwerkende krachten van wind, getij en water
Super classes: NaturalEvent

Properties on StormSurge:
Name Label Domain Range Comment