UndergroundJournal (Show in class hierarchy)

Label (en): underground journal
Label (de): Underground Zeitschrift
Label (nl): verzetsblad
Comment (en): An underground journal is, although over time there have always been publications forbidden by law, a phenomenon typical of countries occupied by the Germans during the Second World War. The writing in the underground press aims at stiffening a spirit of resistance against Nazi occupation. The distribution of underground journals had to be very secretive and was, therefore, very much dependant on illegal distribution circuits and the hazards of persecution by the occupant.
Comment (nl): Ondergrondse bladen zijn, hoewel een verschijnsel van alle tijden, een verschijnsel dat sterk wordt geassocieerd met het verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. De artikelen in deze bladen waren erop gericht de verzetsgeest levend te houden of aan te wakkeren. De verspreiding van illegale tijdschriften was sterk afhankelijk van illegale distributiekanalen en van het falen of succes van de Duitse pogingen om deze kanalen op te rollen.
Super classes: PeriodicalLiterature

Properties on UndergroundJournal:
Name Label Domain Range Comment
dutchWinkelID (edit) Dutch PPN code UndergroundJournal xsd:string Dutch Winkel ID is a code for an underground publication, as attributed by Lydia Winkel's work on the underground WW II press in the Netherlands.
finalPublicationDate (edit) final publication date PeriodicalLiterature xsd:date Date of the final publication.
finalPublicationYear (edit) final publication year PeriodicalLiterature xsd:gYear Year of the final publication.
firstPublicationYear (edit) first publication year PeriodicalLiterature xsd:gYear Year of the first publication.
frequencyOfPublication (edit) frequency of publication PeriodicalLiterature xsd:string The frequency of periodical publication (eg. Weekly, Bimonthly).
issn (edit) issn PeriodicalLiterature xsd:string International Standard Serial Number (ISSN)
openAccessContent (edit) open access content PeriodicalLiterature xsd:string Availability of open access content.
zdb (edit) zdb PeriodicalLiterature xsd:string Identifier for serial titles. More precise than issn