Statistics for template Infotaula de municipi and its DBpedia mapping

6.67 % properties are mapped ( 9 of 135 ).

30.25 % of all property occurrences in Wikipedia ( ca ) are mapped ( 160271 of 529847 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na latNS
na latg
na latm
na lats
na longEO
na longg
na longm
na longs
na país
31936 admin_tipus1
31869 població
31735 admin_tipus2
31668 admin2
31374 any_cens
31267 topònim
30670 admin_tipus3
30527 admin3
29109 superfície
26932 altitud
25315 admin1
25152 fotografia_mida
24671 opció_nom1
24425 opció1
23346 localització
21408 codi_postal
11409 web
10470 fotografia
5296 oficial
4995 dirigent_tipus1
4298 opció_nom2
4250 opció2
4188 dirigent1
4017 opció_nom3
3989 opció3
3506 fotografia_descripció
3282 opció_nom4
3272 opció4
2456 codi_iso_ref
2443 codi_iso
1907 escut
1594 admin_tipus4
1583 admin4
1020 bandera
685 subtítol
531 llengua
454 concepte_llengua
312 dist_ref1
305 distància1
259 fundació
194 dist_ref2
190 distància2
185 gentilicis
158 densitat
129 dist_ref3
123 distància3
116 nuclis
103 horari
102 codi_telef
87 admin_tipus5
78 sup_aigua_percent
77 horari_estiu
71 admin5
46 opció_nom5
45 opció5
37 dist_ref4
37 distància4
19 coordenades
17 lema
13 gentilici
8 malnom
7 admin6
7 admin_tipus6
7 dirigent2
7 dirigent_tipus2
6 nom_oficial
5 dist_ref5
5 població_any
4 celebració
4 celebració_concepte
4 distància5
3 codi_telefònic
3 dirigent3
3 dirigent_tipus3
3 pob_posició
3 pressupost
2 capital
2 dirigent4
2 dirigent_tipus4
2 escut_mida
1 altitud_màxima
1 altitud_mínima
1 fundació_actual
1 fundació_actual_data
1 opció6
1 opció7
1 opció_nom6
1 opció_nom7
0 1
0 2
0 admin10
0 admin7
0 admin8
0 admin9
0 admin_tipus10
0 admin_tipus7
0 admin_tipus8
0 admin_tipus9
0 alçada
0 amplada
0 dirigent5
0 dirigent_tipus5
0 gentilici2
0 gentilicis2
0 govern_local
0 govern_local_tipus
0 localització_estil
0 long_costa
0 long_delimitació
0 opció10
0 opció8
0 opció9
0 opció_nom10
0 opció_nom8
0 opció_nom9
0 percent_ref
0 pob_percent
0 població_ref
0 prefix_radiofònic
0 representació1
0 representació2
0 representació3
0 representació4
0 representació5
0 representació_concepte
0 representació_tipus1
0 representació_tipus2
0 representació_tipus3
0 representació_tipus4
0 representació_tipus5
0 subdivisions
0 subdivisions_concepte
0 sup_percent
0 sup_posició
0 tld