Statistics for template Polityk infobox and its DBpedia mapping

31.08 % properties are mapped ( 23 of 74 ).

89.97 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 180134 of 200210 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
19168 polityk
18463 data urodzenia
18401 funkcja
18084 od
15821 do
15482 miejsce urodzenia
13073 partia
11412 poprzednik
10011 następca
9753 grafika
7977 data śmierci
5637 miejsce śmierci
4553 2 od
4472 2 funkcja
4146 2 do
3263 2 poprzednik
3257 2 następca
1927 2 partia
1580 3 od
1544 3 funkcja
1522 opis grafiki
1439 3 do
1389 quote
1109 3 poprzednik
1057 3 następca
618 4 od
605 4 funkcja
581 3 partia
554 4 do
384 4 poprzednik
369 4 następca
253 5 od
245 5 funkcja
220 4 partia
213 5 do
158 podpis
131 5 następca
129 5 poprzednik
123 6 od
120 6 funkcja
97 6 do
96 wiceprezydent
89 pierwsza dama
80 5 partia
63 6 następca
62 6 poprzednik
53 7 funkcja
53 7 od
49 7 do
37 6 partia
33 7 następca
32 małżonek
29 7 poprzednik
23 8 funkcja
22 8 od
20 8 do
15 8 następca
14 7 partia
13 8 poprzednik
12 9 do
12 9 funkcja
12 9 od
9 9 następca
9 9 poprzednik
7 10 do
7 10 od
6 10 funkcja
5 8 partia
3 druga dama
2 10 następca
2 10 poprzednik
1 9 partia
0 10 partia
0 odznaczenia