Statistics for template Polska jednostka administracyjna infobox and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 53 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 0 of 209333 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
13511 nazwa
13510 jednostka
13393 województwo
12978 powiat
11337 siedziba
10978 wariant flagi
10894 wariant mapy
10846 lata istnienia
8973 rok podziału
8587 liczba sołectw
7350 data powstania
7308 data likwidacji
7008 rok reprezentantów
7001 nazwa reprezentantów
6993 liczba reprezentantów
5724 dopełniacz nazwy
3879 liczba ludności
3870 rok ludności
3038 powierzchnia
2984 gęstość zaludnienia
2687 stanowisko zarządzającego
2493 tablice rejestracyjne
2488 TERYT
2487 zarządzający
2486 adres urzędu
2430 herb
2409 www
2329 commons
2279 zdjęcie
2179 kod mapy
2177 współrzędne
2175 numer kierunkowy
2130 bip
2096 liczba gromad
1134 plan
991 flaga
941 liczba miejscowości
743 mapa powiatu
660 mapa województwa
440 liczba gmin (W)
387 urbanizacja
325 rok powierzchni
302 liczba gmin (M)
273 liczba gmin (MW)
39 TERC10
31 mniejszości
30 języki pomocnicze
12 inne nazwy
9 kod pocztowy
9 opis zdjęcia
0 mapa polski
0 opis miejsca
0 pozycja opisu