Statistics for template Stacja kolejowa infobox and its DBpedia mapping

34.15 % properties are mapped ( 14 of 41 ).

65.17 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 145827 of 223757 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na dzielnica/osiedle
13974 miejscowość
13974 państwo
13855 nazwa
13329 stopniN
13246 minutN
13214 sekundN
12717 linie kolejowe
12206 liczba peronów
12132 stopniE
12049 minutE
12021 sekundE
11701 liczba krawędzi peronowych
11481 kod mapy
7781 zdjęcie
6682 data otwarcia
5788 commons
4870 zarządca
4639 kasy
4252 przejścia nadziemne
4241 przejścia podziemne
4198 opis zdjęcia
4150 nazwa oryginalna
3774 poprzednie nazwy
1922 lokalizacja
1231 minutW
1231 stopniW
1227 sekundW
745 rodzaj
595 www
125 liczba pasażerów
105 rok liczby pasażerów
60 schemat
57 zabytek
56 data zamknięcia
34 minutS
34 sekundS
34 stopniS
18 opis schematu
7 wariant mapy
1 liczba torów pasażerskich
1 opis miejsca