Statistics for template Bokref and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 104 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( sv ) are mapped ( 0 of 216946 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
27312 titel
26803 år
25163 utgivare
23617 utgivningsort
15167 isbn
14522 efternamn
14156 förnamn
12348 libris
10450 språk
9804 sid
6437 redaktör
4776 författare
4484 medförfattare
4099 serie
2862 url
2707 författarlänk
2701 id
2331 utgåva
2123 upplaga
569 efternamn2
568 förnamn2
490 kapitel
390 hämtdatum
379 origår
252 datum
243 ref
234 oclc
234 övriga
206 volym
164 efternamn1
159 förnamn1
147 format
121 ISBN
107 efternamn3
107 förnamn3
85 författarlänk2
64 kapitelurl
47 författarlänk1
42 månad
40 redaktör1-efternamn
40 redaktör1-förnamn
34 redaktör2-efternamn
34 redaktör2-förnamn
24 hämtår
24 redaktör-efternamn
24 redaktör-förnamn
23 efternamn4
23 förnamn4
22 hämtmånad
20 redaktör3-efternamn
20 redaktör3-förnamn
19 författarlänk3
12 doi
11 redaktörlänk
10 origmånad
7 citat
7 efternamn5
7 författare2
7 förnamn5
7 origdatum
6 redaktörlänk1
5 ID
5 författarsep
4 nummer
4 redaktörlänk2
3 författare6
3 redaktör4-efternamn
3 redaktör4-förnamn
2 efternamn6
2 efternamn7
2 efternamn8
2 efternamn9
2 förnamn6
2 förnamn7
2 förnamn8
2 förnamn9
2 publdatum
2 sammanfattning
2 sammanfattningsdatum
1 OCLC
1 bibcode
1 författare1
1 författarlänk4
1 redaktörlänk3
1 separator
0 DOI
0 dag
0 datumformat
0 doi_brokendate
0 författare3
0 författare4
0 författare5
0 författare7
0 författare8
0 författare9
0 författarlänk5
0 författarlänk6
0 författarlänk7
0 författarlänk8
0 författarlänk9
0 postscript
0 redaktörlänk4
0 seperator
0 utgivningsdatum