Statistics for template Infobox distrikt Sverige and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 65 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( sv ) are mapped ( 0 of 60835 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
2523 kommun
2523 land
2523 landsdel
2523 landskap
2523 lat_d
2523 long_d
2523 län
2523 namn
2523 täthet_decimaler
2522 församling
2522 lat_NS
2522 long_EW
2522 länskarta
2522 socknar
2520 distriktskod
2514 lat_m
2514 long_m
2512 multikarta_rubrik
2511 lat_s
2511 long_s
2501 multikarta1
2501 multikarta1_text
2500 multikarta1_prickpos_x
2500 multikarta1_prickpos_y
206 bild
206 bildtext
7 multikarta_storlek
4 befolkningstäthet
4 yta
2 befolkning
1 multikarta1_locator
1 multikarta2
1 multikarta2_prickpos_x
1 multikarta2_prickpos_y
1 multikarta2_text
0 befolkning_not
0 fotnot
0 kommunkarta
0 landskarta
0 landskarta_locator
0 landskarta_storlek
0 landskarta_text
0 multikarta1_storlek
0 multikarta2_locator
0 multikarta2_storlek
0 multikarta3
0 multikarta3_locator
0 multikarta3_prickpos_x
0 multikarta3_prickpos_y
0 multikarta3_storlek
0 multikarta3_text
0 multikarta4
0 multikarta4_locator
0 multikarta4_prickpos_x
0 multikarta4_prickpos_y
0 multikarta4_storlek
0 multikarta4_text
0 multikarta5
0 multikarta5_locator
0 multikarta5_prickpos_x
0 multikarta5_prickpos_y
0 multikarta5_storlek
0 multikarta5_text
0 multikarta_höjd
0 yta_not