Statistics for template Ortsfakta Storbritannien and its DBpedia mapping

1.35 % properties are mapped ( 3 of 222 ).

3.91 % of all property occurrences in Wikipedia ( sv ) are mapped ( 170 of 4344 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
1103 ortnamn
1075 bild
959 församling
135 bildtext
77 invort
72 invår
70 lat_g
70 long_g
68 lat_NS
68 long_EW
64 lat_m
64 long_m
60 alternativnamn
57 lat_s
57 long_s
55 riksdel
50 region
42 form
38 riktnummer
34 postort
33 areaort
33 täthet
28 postnummer
11 kommun
7 karttext
6 positionskarta
2 grundades
2 täthet_decimaler
1 distrikt
1 flagga
1 grevskap
1 positionskartnamn
0 areaenhet
0 areakommun
0 areakommunenhet
0 areakommunnot
0 areakommunår
0 areanot
0 areaort1
0 areaort10
0 areaort10_not
0 areaort10_text
0 areaort10_år
0 areaort11
0 areaort11_not
0 areaort11_text
0 areaort11_år
0 areaort12
0 areaort12_not
0 areaort12_text
0 areaort12_år
0 areaort1_not
0 areaort1_text
0 areaort1_år
0 areaort2
0 areaort2_not
0 areaort2_text
0 areaort2_år
0 areaort3
0 areaort3_not
0 areaort3_text
0 areaort3_år
0 areaort4
0 areaort4_not
0 areaort4_text
0 areaort4_år
0 areaort5
0 areaort5_not
0 areaort5_text
0 areaort5_år
0 areaort6
0 areaort6_not
0 areaort6_text
0 areaort6_år
0 areaort7
0 areaort7_not
0 areaort7_text
0 areaort7_år
0 areaort8
0 areaort8_not
0 areaort8_text
0 areaort8_år
0 areaort9
0 areaort9_not
0 areaort9_text
0 areaort9_år
0 areastorstad
0 areastorstadenhet
0 areastorstadnot
0 areastorstadår
0 areaår
0 bildstorlek
0 crown_dependency
0 distrikt1
0 distrikt10
0 distrikt2
0 distrikt3
0 distrikt4
0 distrikt5
0 distrikt6
0 distrikt7
0 distrikt8
0 distrikt9
0 fotnot
0 församling1
0 församling10
0 församling2
0 församling3
0 församling4
0 församling5
0 församling6
0 församling7
0 församling8
0 församling9
0 grevskap1
0 grevskap2
0 grevskap3
0 högsta punkt meter
0 högsta punkt namn
0 höjdläge
0 invkommun
0 invkommunnot
0 invkommunår
0 invnot
0 invort1
0 invort10
0 invort10_not
0 invort10_text
0 invort10_år
0 invort11
0 invort11_not
0 invort11_text
0 invort11_år
0 invort12
0 invort12_not
0 invort12_text
0 invort12_år
0 invort1_not
0 invort1_text
0 invort1_år
0 invort2
0 invort2_not
0 invort2_text
0 invort2_år
0 invort3
0 invort3_not
0 invort3_text
0 invort3_år
0 invort4
0 invort4_not
0 invort4_text
0 invort4_år
0 invort5
0 invort5_not
0 invort5_text
0 invort5_år
0 invort6
0 invort6_not
0 invort6_text
0 invort6_år
0 invort7
0 invort7_not
0 invort7_text
0 invort7_år
0 invort8
0 invort8_not
0 invort8_text
0 invort8_år
0 invort9
0 invort9_not
0 invort9_text
0 invort9_år
0 invstorstad
0 invstorstadnot
0 invstorstadår
0 invtotalt
0 karta
0 kartstorlek
0 kartstorlek2
0 karttext2
0 kommun1
0 kommun10
0 kommun2
0 kommun3
0 kommun4
0 kommun5
0 kommun6
0 kommun7
0 kommun8
0 kommun9
0 koordinat
0 kronbesittning
0 land
0 lat_dec
0 long_dec
0 lägsta punkt meter
0 lägsta punkt namn
0 postort_not
0 prickpos x
0 prickpos y
0 region1
0 region2
0 region3
0 slogan
0 småortskod
0 statistikkod
0 täthet1
0 täthet10
0 täthet11
0 täthet12
0 täthet2
0 täthet3
0 täthet4
0 täthet5
0 täthet6
0 täthet7
0 täthet8
0 täthet9
0 täthetkommun
0 täthetstorstad
0 tätortskod
0 vapen