Statistics for template Ortsfakta Sverige and its DBpedia mapping

3.60 % properties are mapped ( 8 of 222 ).

28.87 % of all property occurrences in Wikipedia ( sv ) are mapped ( 39457 of 136653 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
6817 lat_g
6817 long_g
6817 positionskarta
6811 lat_NS
6811 long_EW
6808 län
6800 landskap
6793 ortnamn
6765 kommun
6736 form
6688 lat_m
6688 long_m
6422 positionskartnamn
6144 long_s
6091 lat_s
6067 karttext
5255 täthet
3594 småortskod
3022 bild
2888 bildtext
2295 tätortskod
1632 postort
1254 riktnummer
1198 postnummer
1187 kartstorlek2
1154 karta
1101 distrikt
850 invår
750 invort
720 areaort
383 areaår
288 alternativnamn
287 fotnot
180 areaenhet
148 areaort1_text
148 invort1_text
148 täthet1
125 invort2_text
124 areaort2_text
123 täthet2
122 grundades
121 småortskod2
120 småortskod2_text
115 bildstorlek
107 småortskod1
106 småortskod1_text
63 täthet_decimaler
58 distrikt1
58 distrikt2
54 kommun2
53 kommun1
52 prickpos x
52 prickpos y
47 slogan
45 kartstorlek
37 areaort1
37 höjdläge
36 invort1
33 areaort2
33 invort2
30 täthetkommun
29 smeknamn
21 invort1_år
19 distrikt3
18 invort2_år
17 areaort2_år
15 invstorstadnot
14 areaort1_år
14 tätortskod1
14 tätortskod1_text
12 landskap2
11 landskap1
10 distrikt4
9 län1
9 län2
7 areaort3_text
7 invort3_text
7 täthet3
6 distrikt5
5 areakommun
5 fritidshusområdeskod
5 kommun3
4 areakommunenhet
4 invkommun
4 karttext2
4 småortskod3
4 småortskod3_text
3 distrikt6
3 högsta punkt namn
3 invnot
2 areanot
2 distrikt7
2 högsta punkt meter
2 invkommunår
2 koordinat
2 lägsta punkt meter
2 lägsta punkt namn
2 täthetstorstad
2 vapen
1 areaort10_text
1 areaort11_text
1 areaort3
1 areaort3_år
1 areaort4_text
1 areaort5_text
1 areaort6_text
1 areaort7_text
1 areaort8_text
1 areaort9_text
1 distrikt8
1 distrikt9
1 invort10_text
1 invort11_text
1 invort3
1 invort3_år
1 invort4_text
1 invort5_text
1 invort6_text
1 invort7_text
1 invort8_text
1 invort9_text
1 invstorstad
1 invstorstadår
1 kommun10
1 kommun4
1 kommun5
1 kommun6
1 kommun7
1 kommun8
1 kommun9
1 lat_dec
1 long_dec
1 statistikkod
1 täthet10
1 täthet11
1 täthet4
1 täthet5
1 täthet6
1 täthet7
1 täthet8
1 täthet9
1 tätortskod2
1 tätortskod2_text
0 använd_prickpos
0 area_decimaler
0 areakommunnot
0 areakommunår
0 areaort10
0 areaort10_not
0 areaort10_år
0 areaort11
0 areaort11_not
0 areaort11_år
0 areaort12
0 areaort12_not
0 areaort12_text
0 areaort12_år
0 areaort1_not
0 areaort2_not
0 areaort3_not
0 areaort4
0 areaort4_not
0 areaort4_år
0 areaort5
0 areaort5_not
0 areaort5_år
0 areaort6
0 areaort6_not
0 areaort6_år
0 areaort7
0 areaort7_not
0 areaort7_år
0 areaort8
0 areaort8_not
0 areaort8_år
0 areaort9
0 areaort9_not
0 areaort9_år
0 areastorstad
0 areastorstadenhet
0 areastorstadnot
0 areastorstadår
0 distrikt10
0 invkommunnot
0 invort10
0 invort10_not
0 invort10_år
0 invort11
0 invort11_not
0 invort11_år
0 invort12
0 invort12_not
0 invort12_text
0 invort12_år
0 invort1_not
0 invort2_not
0 invort3_not
0 invort4
0 invort4_not
0 invort4_år
0 invort5
0 invort5_not
0 invort5_år
0 invort6
0 invort6_not
0 invort6_år
0 invort7
0 invort7_not
0 invort7_år
0 invort8
0 invort8_not
0 invort8_år
0 invort9
0 invort9_not
0 invort9_år
0 invtotalt
0 landskap3
0 län3
0 postort_not
0 täthet12
0 tätortskod3
0 tätortskod3_text