Mapping nl talk:Infobox Nobelprijswinnaar

From DBpedia Mappings
Jump to: navigation, search

Mappen naar Award lijkt me niet correct. Immers, Award is de prijs zelf, terwijl eigenlijk gemapt moet worden naar een Persoon die de Award ontvangen heeft. GerardKuys 21:52, 22 June 2013 (UTC)

Gerard, je opmerking is volkomen terecht. Het moet naar een persoon en niet naar 'Award' gemapped worden. Ik denk dat 'Person' beter is, maar mogelijk met 'condition mapping' 'Scientist' voor bv Nobelprijs Natuurkunde. Over de exacte ombouw wil ik nog even nadenken. --Gewild 20:04, 23 June 2013 (UTC)
Rebuild mapping due to discussion above. --Gewild 12:16, 27 June 2013 (UTC)